Projecten
PROJECTEN
Tijdens het eerste jaar van de oprichtingsfase van E-RIHS NL zijn vier projecten geselecteerd uit het aanbod van de partijen die vanaf het begin actief meewerken aan de ontwikkeling van E-RIHS. Het Ministerie van OCW subsidieerde deze projecten om de Nederlands infrastructuur te versterken in voorbereiding op E-RIHS.NL. In samenspraak met het veld is een tweede serie projecten voorbereid met open inschrijving, gericht op archeologisch erfgoed, waaronder ook roerend archeologisch erfgoed wordt verstaan. In de derde en laatste fase komen projecten aan de beurt met het accent op gebouwd erfgoed (2023-2024) en roerend erfgoed (2024-2025).Archeologisch erfgoed
Projecten in uitvoering in de oprichtingsfase van E-RIHS


Samen Kennis Maken
Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer | SIKB

14C Database
EARTH INTEGRATED ARCHAEOLOGY &
DANS


Drie Archlab-projecten
DIVERSE PARTNERS


Roerend erfgoed
Projecten in uitvoering in de oprichtingsfase van E-RIHS

Projecten in ontwikkeling
Begin 2024 wordt een call uitgeschreven specifiek voor projecten op het gebied van roerend erfgoed in 2024. Aan wat voor soort samenwerkings­projecten kun je denken?

NAAR
VOORBEELD PROJECTEN

Reference lab De Stijl
RKD – NEDERLANDS INSTITUUT VOOR KUNST­GESCHIE­DENIS


Gebouwd erfgoed
Projecten in uitvoering in de oprichtingsfase van E-RIHS.

Duurzame opslag van bouw­historische rapporten
DANS & BOND VAN NEDERLANDSE BOUWHISTORICI (BNB)

Database voor muurschilderingen; verkenning en vervolgproject
Rijksdienst voor het Cultureel Efgoed | RCE

Projecten in ontwikkeling
Tijdens diverse expertmeetings zijn de volgende twee thema’s gekozen voor aankomende projecten:


Domeinoverstijgend
Projecten in uitvoering in de oprichtingsfase van E-RIHS


EN