Projecten
E-RIHS PROJECTEN

NAAR
VOORBEELD PROJECTEN

PROJECTEN
E-RIHS PROJECTEN
Tijdens het eerste jaar van de oprichtingsfase van E-RIHS NL zijn vier projecten geselecteerd uit het aanbod van de partijen die vanaf het begin actief meewerken aan de ontwikkeling van E-RIHS. Het Ministerie van OCW subsidieert deze projecten. In samenspraak met het veld wordt een tweede serie projecten voorbereid met open inschrijving. Waren de eerste vier projecten voornamelijk gericht op roerend erfgoed (2020), het thema van de tweede tranche is archeologisch erfgoed, waaronder ook roerend archeologisch erfgoed wordt verstaan (2021). In de derde en laatste fase komen projecten aan de beurt met het accent op gebouwd erfgoed (2022). Voorstellen voor volgende projecten worden gepresenteerd tijdens de E-RIHS matchdagen. Wil je hiervan op de hoogte gehouden worden? Meld je via de contactpagina.


Isotopen / IsoArch database
VRIJE UNIVERSITEIT &
WIITEVEEN + BOS

14C Database
EARTH INTEGRATED ARCHAEOLOGY &
DANS

Kennisdialoog en Wegwijzer
Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer | SIKB

Reference lab De Stijl
RKD – NEDERLANDS INSTITUUT VOOR KUNST­GESCHIE­DENIS