Project – Innovatieve technieken archeologisch veldwerkProject
Archeologisch Erfgoed

Digitaal platform inno­vatieve sensor­technieken archeo­logisch veldwerk
ARCfieldLAB

In het archeologisch onderzoeksveld heeft in de afgelopen jaren veel innovatie plaatsgevonden om actuele problemen op te lossen en onderzoeksvragen te beantwoorden. Doel van het project ArcFieldLab is om een overzicht te bieden van Innovatieve methoden en sensortechnieken van archeologisch veldwerk en dit via een digitaal platform te publiceren. De kennis wordt hiermee breed beschikbaar gesteld en aansprekende praktijkvoorbeelden zullen laten zien hoe deze technieken succesvol kunnen worden toegepast. De doelgroep bestaat uit zowel onderzoekers en studenten aan universiteiten en hogescholen als archeologen en andere specialisten die in het werkveld actief zijn als medewerker of zzp-er bij een archeologisch bedrijf of archeologische diensten van de gemeente of provincie.

Een belangrijke innovatieve techniek is bijvoorbeeld drone-fotogrammetrie, een ‘remote sensing’ techniek om in zeer hoog detail het grondoppervlak vast te leggen waarmee het mogelijk is informatie over archeologische resten in de bodem te verkrijgen en te karteren. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld bij een opgraving relatief snel vlakken en complexe structuren worden gedocumenteerd. ARCfieldLAB zal methoden en technieken voor zowel land- als waterbodems inventariseren. De aandacht voor innovatieve technieken van archeologisch veldonderzoek en documentatie is de laatste jaren sterk toegenomen, maar er is nog een wereld te winnen in samenwerking tussen de verschillende partijen, het delen van kennis en het ontwikkelen van kwaliteitscriteria. Om de kennisuitwisseling te stimuleren wordt ook een aantal workshops georganiseerd waarin de mogelijkheden van innovatieve technieken van veldwerk worden uitgelegd en waarin ervaringen met de diverse technieken worden gedeeld. Deelnemers aan deze sessies komen zowel uit het archeologische werkveld als het academische en technologische circuit om multidisciplinaire samenwerking te stimuleren.

EN