Project – Innovatieve technieken archeologisch veldwerkProject

Digitaal platform innovatieve technieken archeologisch veldwerk
4D Research Lab

In het archeologisch onderzoeksveld heeft in de afgelopen jaren veel innovatie plaatsgevonden om actuele problemen op te lossen en onderzoeksvragen te beantwoorden.
Doel van het project is om een overzicht te bieden van Innovatieve methoden en technieken van archeologisch veldwerk en dit via een digitaal platform te publiceren. De kennis wordt hiermee breed beschikbaar gesteld en aansprekende praktijkvoorbeelden zullen laten zien hoe deze technieken succesvol kunnen worden toegepast. De doelgroep bestaat uit zowel onderzoekers en studenten aan universiteiten en hogescholen als archeologen en andere specialisten die in het werkveld actief zijn als medewerker of zzp-er bij een archeologisch bedrijf of archeologische diensten van de gemeente of provincie.

Een belangrijke innovatieve techniek is bijvoorbeeld 3D-fotogrammetrie, een ‘remote sensing’ techniek om informatie over archeologische resten in de bodem te verkrijgen en vast te leggen aan de hand van foto’s gemaakt door bijvoorbeeld drones. Hierdoor kunnen bij een opgraving relatief snel vlakken, profielen en complexe structuren worden gedocumenteerd. Het gaat bij 3D-fotogrammetrie om zowel land- als waterbodems. De aandacht voor dergelijke innovatieve technieken van archeologisch veldonderzoek en documentatie is de laatste jaren sterk toegenomen, maar er is nog een wereld te winnen in samenwerking tussen de verschillende partijen, het delen van kennis en het ontwikkelen van kwaliteitscriteria. Om de kennisuitwisseling te stimuleren wordt ook een aantal workshops georganiseerd waarin de mogelijkheden van innovatieve technieken van veldwerk worden uitgelegd en waarin ervaringen met de diverse technieken worden gedeeld. Deelnemers aan deze sessies komen zowel uit het archeologische werkveld als het academische en technologische circuit om multidisciplinaire samenwerking te stimuleren.