Organisatie
ORGANISATIESTRUCTUUR VAN E-RIHS NL
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed levert de nationaal coördinator van E-RIHS NL. Deze wordt ondersteund door een Stuurgroep, waarin universiteiten, kennisinstellingen en musea vertegenwoordigd zijn. Tijdens de oprichting van E-RIHS NL, in de komende drie jaar, wordt het netwerk financieel ondersteund door de directie Erfgoed & Kunsten van het ministerie van OCW. Nederland is vertegenwoordigd in het bestuur van de Europese E-RIHS door afgevaardigden van de RCE en het ministerie van OCW. Vertegenwoordigers van E-RIHS NL treden in Europees verband op als wetenschappelijke adviseurs.

WERKGROEP oprichting E-RIHS.NL
(ALFABE­TISCHE VOLGORDE)

COÖRDINATOR
TATJA SCHOLTE
senior onder­zoeker, Erf­goed­­labora­­to­rium, Rijks­­dienst voor Cultureel Erfgoed | RCE

LAMBERT VAN EIJCK
Assistent Professor, Faculteit Technische Natuur­weten­schappen, TU Delft

HELLA HOLLANDER
Data Station Manager Archaeology, DANS

KATRIEN KEUNE
Hoofd Science, Rijksmuseum Amsterdam

DIEUWERTJE STAM
Management­ondersteuner, RCE

MAARTJE STOLS-WITLOX
Associate Professor, Universiteit van Amsterdam

CHRIS STOLWIJK
Algemeen directeur van het RKD Neder­lands Instituut voor Kunst­geschiedenis

MARJOLIJN WETERINGS
Jurist

AFVAARDIGING oprichting E-RIHS.EU
(ALFABE­TISCHE VOLGORDE)

JAN VAN ‘T HOF
Hoofd Monumenten en Collecties, Rijksdienst Cultureel Erfgoed | RCE

ALICE DIJKSTRA
Senior Programmamedewerker & Senior Beleidsadviseur, NWO

ROBERT VAN LANGH
Hoofd Conservation & Science, Rijksmuseum

ROBERT VERHOOGT
Senior beleidsmedewerker, Directie Erfgoed en Kunsten, Ministerie van OCW