Organisatie
ORGANISATIESTRUCTUUR VAN E-RIHS NL
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed levert de nationaal coördinator van E-RIHS NL. Deze wordt ondersteund door een Stuurgroep, waarin universiteiten, kennisinstellingen en musea vertegenwoordigd zijn. Tijdens de oprichting van E-RIHS NL, in de komende drie jaar, wordt het netwerk financieel ondersteund door de directie Erfgoed & Kunsten van het ministerie van OCW. Nederland is vertegenwoordigd in het bestuur van de Europese E-RIHS door afgevaardigden van de RCE en het ministerie van OCW. Vertegenwoordigers van E-RIHS NL treden in Europees verband op als wetenschappelijke adviseurs.


WERKGROEP
oprichting E-RIHS.NL

(ALFABE­TISCHE VOLGORDE)

Nationaal coördinator E-RIHS
JAN VAN ‘T HOF
Rijksdienst Cultureel Erfgoed | RCE

Edwin Buijsen
Hoofd Rijks­erfgoed­labora­torium, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | RCE

Sabine Craft-Giepmans
Hoofd Research en Development, RKD

LAMBERT VAN EIJCK
Assistent Professor, Faculteit Technische Natuur­weten­schappen, TU Delft

HELLA HOLLANDER
Data Station Manager Archaeology, DANS

KATRIEN KEUNE
Hoofd Science, Rijksmuseum Amsterdam

HENK KOSTER
Directeur van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer | SIKB

MARCO MARTENS
adviseur onderzoek conservering, KB Nationale Bibliotheek

Benjamin Rous
Coördinator, Netherlands Institute for Conservation+Art+Science+ | NICAS

MAARTJE STOLS-WITLOX
Universitair Professor, Universiteit van Amsterdam | UvA
AFVAARDIGING
oprichting E-RIHS.EU

(ALFABE­TISCHE VOLGORDE)

Nationaal coördinator E-RIHS
JAN VAN ‘T HOF
Rijksdienst Cultureel Erfgoed | RCE

Lid general assembly E-RIHS
ROBERT VERHOOGT
Senior beleidsmedewerker, Directie Erfgoed en Kunsten, Ministerie van OCW
ADVISEURS
(ALFABE­TISCHE VOLGORDE)

ALICE DIJKSTRA
Senior Programmamedewerker & Senior Beleidsadviseur, NWO

PAULIEN ’T HOEN
Ondersteunend adviseur
> Linkedin

ROBERT VAN LANGH
Hoofd Conservation & Science, Rijksmuseum

JANNEKE OTTENS
Strategisch adviseur
> Linkedin

ANIEK ROODEKERKEN
Adviseur communicatie
> Linkedin

MARJOLIJN WETERINGS
Juridisch adviseur
> LinkedinEN