Organisatie
ORGANISATIESTRUCTUUR VAN E-RIHS NL
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed levert de nationaal coördinator van E-RIHS NL. Deze wordt ondersteund door een Stuurgroep, waarin universiteiten, kennisinstellingen en musea vertegenwoordigd zijn. Tijdens de oprichting van E-RIHS NL, in de komende drie jaar, wordt het netwerk financieel ondersteund door de directie Erfgoed & Kunsten van het ministerie van OCW. Nederland is vertegenwoordigd in het bestuur van de Europese E-RIHS door afgevaardigden van de RCE en het ministerie van OCW. Vertegenwoordigers van E-RIHS NL treden in Europees verband op als wetenschappelijke adviseurs.


WERKGROEP oprichting E-RIHS.NL
(ALFABE­TISCHE VOLGORDE)

Nationaal coördinator E-RIHS
JAN VAN ‘T HOF
Hoofd Monumenten en Collecties, Rijksdienst Cultureel Erfgoed | RCE

Sabine Craft-Giepmans
Hoofd Research en Development, RKD

LAMBERT VAN EIJCK
Assistent Professor, Faculteit Technische Natuur­weten­schappen, TU Delft

HELLA HOLLANDER
Data Station Manager Archaeology, DANS

KATRIEN KEUNE
Hoofd Science, Rijksmuseum Amsterdam

HENK KOSTER
Directeur van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer

JANNEKE OTTENS
Strategisch adviseur voor E-RIHS.nl

MARLO REEDERS
directeur, Nationale Monumentenorganisatie

Benjamin Rous
coördinator, Netherlands Institute for Conservation+Art+Science+ (NICAS)

DIEUWERTJE STAM
Management­ondersteuner, RCE

MAARTJE STOLS-WITLOX
Universitair Professor, Universiteit van Amsterdam

MARJOLIJN WETERINGS
JuristAFVAARDIGING oprichting E-RIHS.EU
(ALFABE­TISCHE VOLGORDE)

Nationaal coördinator E-RIHS
JAN VAN ‘T HOF
Hoofd Monumenten en Collecties, Rijksdienst Cultureel Erfgoed | RCE

Adviseur
ALICE DIJKSTRA
Senior Programmamedewerker & Senior Beleidsadviseur, NWO

Adviseur
ROBERT VAN LANGH
Hoofd Conservation & Science, Rijksmuseum

Lid general assembly E-RIHS
ROBERT VERHOOGT
Senior beleidsmedewerker, Directie Erfgoed en Kunsten, Ministerie van OCW