Maartje Stols
MAARTJE STOLS-WITLOX
Universitair Professor, Universiteit van Amsterdam | UvA

LINKS
profiel & publicaties, website UvA

Maartje Stols-Witlox
Maartje Stols-Witlox is Associate Professor Schilderijen Conservering en Restauratie, coördineert de masteropleiding Schilderijen Conservering en Restauratie aan de Universiteit van Amsterdam en maakt deel uit van het managementteam van deze opleiding. Ze is actief op alle niveaus van het universitair onderwijs, inclusief PhD-begeleiding.

Ze is gespecialiseerd in het onderzoek van historische schilderijen, met speciale aandacht voor de verf receptuur en hun reconstructie met ‘historisch geïnformeerd’ materiaal. Ze heeft veel gepubliceerd over kwesties die verband houden met historische gronderingen in Noordwest-Europa, over reconstructiemethoden en over het onderzoek van conserveringsgeschiedenis door middel van receptonderzoek.

Stols-Witlox behaalde een BA en MA Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Leiden en studeerde vervolgens Conservering van schilderijen en geschilderde objecten aan de postdoctorale opleiding van het Limburgs Conservation Institute (SRAL) in Maastricht. Ze specialiseerde zich verder in de conservering van paneelschilderijen tijdens een stage van zes maanden bij het Hamilton Kerr Institute, University of Cambridge. Stols werkte vervolgens als schilderijenrestaurator in het Mauritshuis, Den Haag, in verschillende privéateliers in Nederland.
EN