Home


E-RIHS staat voor European Research Infrastructure Heritage Science. Om cultureel erfgoed op een duurzame manier voor toekomstige generaties te behouden en toegankelijk te maken werkt een groot aantal universiteiten, overheidsinstellingen, musea en archieven samen aan het opzetten van een infrastructuur met een duidelijke identiteit. E-RIHS is opgericht om de internationale gemeenschap van erfgoedonderzoekers toegang te geven tot de infrastructuur van internationale laboratoriumfaciliteiten, onderzoekdata en het netwerk van kennis en expertise. Het Europese E-RIHS consortium (www.E-RIHS.eu) omvat verschillende nationale consortia in oprichting, waaronder E-RIHS Nederland.

Als coördinator van E-RIHS.nl zet de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zich in om vóór 2023 een nationaal consortium op te richten. Tot deze nationale hub kunnen partners toetreden tot het netwerk van verschillende erfgoeddomeinen om daarmee de integratie in het wetenschappelijk onderzoek naar erfgoed te bevorderen.

>> verder lezen