netwerk


Netwerk
Onder leiding van RCE is een aantal organisaties betrokken bij de oprichting van E-RIHS.nl. Je vindt ze hieronder. Wil je op de hoogte gehouden worden van de ontwikkeling van E-RIHS.nl of deelnemen aan partnerbijeenkomsten van het netwerk? Laat het weten via de contactpagina.

Data Archiving and Networked Services | DANS
DANS is het nationale expertisecentrum en repository voor onderzoeksdata. We helpen onderzoekers hun data beschikbaar te maken voor hergebruik. Zo kunnen wetenschappers de data inzetten voor nieuw onderzoek en is gepubliceerd onderzoek controleerbaar en herhaalbaar. Met meer dan 170.000 datasets en zestig medewerkers behoort DANS tot de meest vooraanstaande repositories van Europa.Nationale Monumentenorganisatie | NMo
De NMo is een vereniging van professionele monumenten bezittende en exploiterende organisaties die onderling samenwerken, kennis en deskundigheid omtrent monumentenzorg delen met elkaar en met andere monumentenbezitters- en beheerders. De NMo zet zich in voor een sterke en sterk verbonden monumentensector.Netherlands Institute for Conservation+Art+Science+ | NICAS
Het NICAS is een interdisciplinair onderzoeksinstituut dat een brug slaat tussen universiteiten en erfgoedinstellingen. Het NICAS streeft naar een volledig begrip van cultureel erfgoed om het zo beter te kunnen ontsluiten, op een verrijkte manier te presenteren en voor toekomstige generaties optimaal te behouden.Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | RCE
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is de beleids-, uitvoerings- en onderzoeksorganisatie van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op het terrein van cultureel erfgoed: archeologie, monumenten, roerend erfgoed en cultuurlandschap.

Rijksmuseum Amsterdam
In het Rijksmuseum krijgen kunst en geschiedenis betekenis voor een breed samengesteld, hedendaags (inter)nationaal publiek.
Als nationaal instituut biedt het Rijksmuseum een representatief overzicht van de Nederlandse kunst en geschiedenis vanaf de Middeleeuwen en belangrijke aspecten van Europese en Aziatische kunst.

RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis
Het RKD maakt kennis, onderzoek en informatie over de kunst van de Nederlanden in internationale context wereldwijd toegankelijk voor musea, wetenschap en publiek. Het RKD beheert, behoudt, onderzoekt, presenteert en publiceert kunsthistorische kennis en informatie voor musea, wetenschap en publiek.Rijksuniversiteit Groningen | RUG
De RUG bevindt zich in de Europese top van wetenschappelijk onderzoek. Onze onderzoekers werken samen met collega’s over de hele wereld aan fundamentele en grote maatschappelijke vraagstukken. Studenten worden actief bij de onderzoeksthema’s binnen hun faculteit betrokken en helpen mee de vraagstukken op te lossen.

De volgende onderzoeksinstellingen zijn ondergebracht bij de Rijksuniversiteit Groningen
Energy and Sustainability Research Institute Groningen | ESRIG
The Groningen Institute of Archaeology | GIA


Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer | SIKB
SIKB is een netwerkorganisatie waarbinnen overheid en bedrijfsleven samen praktijkgerichte kwaliteitsrichtlijnen maken voor bodem, water, archeologie, bodembescherming en datastandaarden. Doel is kwaliteitsborging en -verbetering bij marktpartijen en overheden in hun verschillende rollen: als opdrachtgever, vergunningverlener en toezichthouder. SIKB doet dit praktijkgericht en bottom-up. Onder meer door het verder helpen van ‘best practices’ en het bevorderen en verspreiden van kennis en kunde.TU Delft
De Technische Universiteit Delft is een Nederlandse technische universiteit in de stad Delft. Top onderwijs- en onderzoek staan centraal bij de oudste en grootste technische universiteit van Nederland. De studenten en medewerkers delen een fascinatie voor wetenschap, design en techniek.


Universiteit van Amsterdam
De UvA biedt onderwijs en onderzoek over de hele breedte van alfa-, gamma-, bèta- en medische wetenschappen.
Op verschillende locaties in Amsterdam werken en studeren 6.000 medewerkers, 3.000 promovendi en 40.000 studenten.Vrije Universiteit Amsterdam | VU
De VU is een bijzondere universiteit met faculteiten in de alfa-, bèta-, gamma- en medische wetenschappen. Onderwijs en onderzoek zijn multidisciplinair en nauw verbonden. Een toppositie in onderzoek combineert de VU met een stevige maatschappelijke oriëntatie.

EN