Over E-RIHS

OVER E-RIHS
E-RIHS staat voor European Research Infrastructure Heritage Science. E-RIHS biedt de Europese gemeenschap van erfgoed­onder­zoekers een (inter)nationaal netwerk waarin partners elkaar toegang geven tot expertise, onderzoeksfaciliteiten en -data. E-RIHS biedt (financiële) ondersteuning aan (natuur)­weten­schap­pe­lijk onderzoek en interdisciplinaire samenwerkingsprojecten die de infrastructuur kunnen versterken.


Wat is Heritage Science?
Binnen E-RIHS hanteren we de volgende Nederlandse definitie van Heritage Science ofwel Erfgoedwetenschap:
Erfgoedwetenschap is een interdisciplinair onderzoeksgebied dat zich bezighoudt met cultureel of natuurlijk erfgoed, puttend uit verschillende deelgebieden van de geestes- en exacte wetenschappen en techniek. Het doel is om begrip van, zorg voor en duurzaam gebruik van erfgoed te verbeteren, zodat dit erfgoed de levens van mensen nu en in de toekomst kan verrijken.

Internationale gemeenschap
Om cultureel erfgoed op een duurzame manier voor toekomstige generaties te behouden en toegankelijk te maken werkt een groot aantal universiteiten, overheidsinstellingen, musea en archieven samen aan het opzetten van een infrastructuur met een duidelijke identiteit. E-RIHS is opgericht om de internationale gemeenschap van erfgoedonderzoekers toegang te geven tot de infrastructuur van internationale laboratoriumfaciliteiten, onderzoekdata en het netwerk van kennis en expertise. Het Europese E-RIHS consortium (www.E-RIHS.eu) omvat verschillende nationale consortia in oprichting, waaronder E-RIHS Nederland.

E-RIHS.nl
Als coördinator van E-RIHS.nl zet de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zich in om in 2024 een Nederlands consortium op te richten. Tot deze nationale hub kunnen partners toetreden tot het netwerk van verschillende erfgoeddomeinen om daarmee de integratie in het wetenschappelijk onderzoek naar erfgoed te bevorderen.

Synergie
Doel van E-RIHS.nl is om wetenschapsmethoden, onderzoeksfaciliteiten, expertise en data uit het roerende erfgoed, monumenten en archeologie beter toegankelijk te maken, zowel op nationaal als Europees niveau. Het erfgoedveld is versnipperd en synergie kan bereikt worden door informatie (beter) te delen. E-RIHS.nl is hiervoor het platform. De samenwerking kan tegelijk een motor zijn om vanuit een gedeelde visie onderzoeksvragen te formuleren en kansen te creëren voor (inter)nationale samenwerkingsprojecten.

Erfgoedobjecten
Erfgoedobjecten zijn materiële getuigenissen van het verleden, die door middel van innovatieve analytische methoden en technieken ontsloten kunnen worden. Dit gebeurt meestal in combinatie met andere onderzoeksmethoden zoals kunst-, cultuur en architectuurgeschiedenis, archiefonderzoek en oral history.

Onderzoeksinstrumenten
Binnen E-RIHS.nl staat het onderzoek naar materiele erfgoedobjecten centraal, waarbij een accent ligt op de natuurwetenschappen, technische wetenschappen en bronnenonderzoek. E-RIHS.nl gebruikt een viertal instrumenten die het fundament leggen voor kennisontwikkeling en -uitwisseling:

— FIXLAB (toegang tot bestaande natuurwetenschappelijke onderzoeksfaciliteiten).
— MOLAB (inzet van een mobiel laboratorium met een aantal onderzoeksfaciliteiten).
— ARCHLAB (toegang tot archieven en bibliotheken van participerende instellingen).
— DIGILAB (ontsluiten en koppelen van verschillende typen onderzoeksdata en referentiecollecties).

Contact
Wil je op de hoogte gehouden worden van de ontwikkeling van E-RIHS.nl of deelnemen aan partnerbijeenkomsten van het netwerk? Laat het weten via de contactpagina.
EN