Henk Koster
HENK KOSTER
Directeur van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer | SIKB

LINKS
LinkedIn
website SIKB

Henk Koster
Henk Koster is sinds 2018 directeur van SIKB. Hij studeerde Fysische Geografie in Utrecht en Nederlands Recht in Rotterdam.

Hij werkte onder meer bij de Milieudienst Rijnmond (DCMR) en bij diverse ingenieursbureaus, waaronder Royal Haskoning DHV, waar hij in managementfuncties verantwoordelijk was voor adviesgroepen en businessunits werkzaam op het gebied van bodem, milieu en omgeving, en voor grote bodemsaneringsprojecten en -programma’s.

Daarna werkte hij bij TNO als procesmanager voor de Basisregistratie Ondergrond.

Bij SIKB is hij eindverantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van de sectoren bodem, archeologie en de datastandaarden die daarbij horen.
EN