Jan van ’t Hof
JAN VAN ’T HOF
Rijksdienst Cultureel Erfgoed | RCE

LINKS
website RCE

Jan van ’t Hof
‘E-RIHS kan de broodnodige brug gaan slaan tussen twee soorten vragen over cultureel erfgoed: waarom is het belangrijk, wat is de waarde?
Maar ook: wat ís het eigenlijk, hoe is het gemaakt en hoe bewaren we het goed? E-RIHS verbindt daarvoor specialisten, databases en instrumentarium. Zo geven we onderzoek naar erfgoed de unieke plek die het verdient.

Jan van ’t Hof is lid van het interimbestuur van E-RIHS.EU Samen met dr. Robert Verhoogt vormt hij de afvaardiging namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Jan van’t Hof is opgeleid als kunsthistoricus. Hij publiceerde over een aantal onderwerpen zoals natuursteen, kloosters en omstreden erfgoed in de periode vanaf 1800.

Hij was bestuurlid van internationale projecten zoals het Joint Programming Initiative Cultural Heritage, IPERION Cultural Heritage en IPERION Heritage Science. Bij de RCE was hij onder meer regiohoofd, hoofd van het laboratorium en hoofd Monumenten en Collecties.
EN