Project – Samenwerken met en aan data: DIGILAB en FAIRProject
Domeinoverstijgend

Samenwerken met en aan data: DIGILAB en FAIR
Project DANS-KNAW met diverse partners

Data uit de verschillende disciplines van de erfgoedwetenschappen kennen een grote variëteit. Het spectrum loopt van beschrijvende kunsthistorische informatie tot analytische ‘big data’. Data zijn afkomstig van musea en erfgoedinstellingen, maar ook van universiteiten, archieven en natuurwetenschappelijke onderzoeksfaciliteiten. Het is een behoorlijke uitdaging om voor deze diversiteit aan data een goede digitale omgeving te ontwikkelen, die borging en uitwisseling mogelijk maakt. De meeste partners binnen E-RIHS NL beschikken over een eigen infrastructuur om hun collectie- en onderzoekdata te delen, maar die functioneert vaak alleen binnen de eigen organisatie. Ook zijn er (aspirant) partners in E-RIHS NL die nog bezig zijn om een eigen of gedeelde data-infrastructuur op te bouwen. Zij hebben grote behoefte aan kennis en training op het gebied van datamanagement.

DIGILAB
Het ontwikkelen van een infrastructuur om data, data sets en data tools te delen met andere E-RIHS partners en de wereld daarbuiten, is fundamenteel om de ambities van E-RIHS waar te maken. Binnen het Europese E-RIHS netwerk wordt daarom hard gewerkt aan het zogenaamde DIGILAB, een virtueel platform om samen te kunnen werken met en aan data. De investeringen in de Nederlandse E-RIHS infrastructuur vormen een belangrijke bijdrage aan de vorming van dit DIGILAB voor de erfgoedwetenschappen. Bovendien geeft deze ontwikkeling de zogenaamde ‘FAIRification’ van de Nederlandse data een stevig fundament. Data worden Findable, Accessible, Interoperable and Reusable gemaakt, dankzij een gemeenschappelijk, gestandaardiseerd en makkelijk toegankelijk netwerk van datacollecties.

Op weg naar FAIR data
Het project van DANS bestaat uit drie onderdelen:
— Inventarisatie van de huidige data infrastructuren, en het soort data, van de E-RIHS NL partners.
— Behoefte-analyse; wat zijn de wensen voor het vinden, delen, archiveren en hergebruiken van data?
De resultaten van de inventarisatie en behoefte-analyse zijn gebundeld in het eindrapport oktober 2022.
> zie rapport
— Training van de E-RIHS NL partners op het gebied van Research Data Management, georganiseerd met partners van Research Data Netherlands (RDNL), Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) en Beeld en Geluid, ondersteund door VHIC (Van Heijst Information Consulting). Deze trainingen hebben plaatsgevonden juni 2022 en maart 2023.
> Verslag van de eerste training
> Impressie van de tweede training

EN