Referentiecollecties en materialendatabankProject
Gebouwd Erfgoed – Projecten in ontwikkeling

Referentiecollecties en materialendatabank

DOEL het oprichten van een netwerk van bestaande fysieke collecties en het opzetten van een toegankelijke databank

Het thema ‘Referentiecollectie’ omvat zowel het in kaart brengen als het (digitaal) ontsluiten van bestaande referentiecollecties – nu vaak in kasten en op stellingen – zowel nationaal als internationaal. Het gaat bijvoorbeeld om specifieke collecties van bouwmaterialen, mortels of dendrochronologie-monsters, naast bredere bouwhistorische collecties van bijvoorbeeld gemeenten.


EN