Project – Reference Lab De StijlTheo Van Doesburg, Kleine Pastorale, glas-in-lood, 1921-1922, voormalige Landbouwwinterschool in Drachten, foto: RCE, Fotocollectie, doc.nr. 530.308

Infraroodreflectografie, montage infrarood reflectogram, J.R.J. van Asperen de Boer, Eugène Langendijk, 1986-07-11, RKD, inv.nr. B 114; Piet Mondriaan, Compositie met geel, rood, zwart, blauw en grijs, 1920 gedateerd, collectie Stedelijk Museum Amsterdam, inv.nr. A 9864

Onderzoek normale belichting, dia, detail, Eugène Langendijk, 1985-1988, RKD, inv.nr. B 114; Piet Mondriaan, Compositie met geel, rood, zwart, blauw en grijs, 1920 gedateerd, Stedelijk Museum Amsterdam, inv.nr. A 9864

Project
Roerend Erfgoed

Reference lab De Stijl
Project RKD – Nederlands Instituut voor kunstgeschiedenis met diverse partners

RKD – Nederlands Instituut voor kunstgeschiedenis draagt bij aan de doelstellingen van E-RIHS door een platform te ontwikkelen dat meervoudige kennisbronnen en systemen met elkaar verbindt en waarbinnen instituten zonder eigen infrastructuur hun natuurwetenschappelijke onderzoekdata kunnen borgen en/of ontsluiten. Dit platform maakt het mogelijk om onderzoekdata van verschillende instellingen vanuit één locatie te doorzoeken, koppelen, presenteren en voor vervolgonderzoek beschikbaar te stellen. Het platform faciliteert geïntegreerd onderzoek, het vinden van nieuwe dwarsverbanden en het voortbouwen op onderzoeksresultaten van voorgangers. Het combineren en systematisch ontsluiten van data stimuleert de formulering van actuele onderzoeksvragen, het aantonen van verbanden en het trekken van nieuwe wetenschappelijke conclusies.

Reference Lab – De Stijl
Het pilot project Reference Lab – De Stijl richt zich op de meervoudige en verspreide kennisbronnen rondom De Stijl in de collecties van de RCE en het RKD. Beide instellingen beschikken over een grote, diverse collectie onderzoekdata op het gebied van De Stijl, met kunsthistorische informatie, onderzoeks- en adviesrapporten en technische documentatie (infrarood-opnames, röntgenfoto’s etc). Daarbij is sprake van een cross-over tussen beeldende kunstwerken – van bijvoorbeeld Mondriaan, Van Doesburg, Van der Leck – en het gebouwde erfgoed van o.a. Rietveld, Van Eesteren en wederom Van Doesburg.
In een later stadium worden ook de onderzoekdata rond De Stijl van musea en andere erfgoedinstellingen bij het project betrokken, bijvoorbeeld van Kunstmuseum Den Haag, Centraal Museum Utrecht en Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. De grote hoeveelheid informatie over De Stijl en de diversiteit ervan, in combinatie met het hoge aantal instellingen die kunnen bijdragen, maakt het tot een ideaal onderwerp voor een pilot. Het Reference lab is de testcase voor de doorontwikkeling van de publieksinterface RKDtechnical tot een online platform voor de verbinding van meervoudige en verspreide kennisbronnen en datasystemen met natuurwetenschappelijke onderzoekdata uit binnen- en buitenland via Linked Open Data (LOD).

Linked Open Data
Voor het ontwikkelen van het platform, bouwt het RKD voort op een stevig fundament. De online infrastructuur van het RKD biedt toegang tot de eigen collecties via RKDexplore en meer specifiek tot natuurwetenschappelijke onderzoekdata via de database RKDtechnical. In de pilot zal allereerst worden onderzocht hoe bestaande onderzoekdata uit het RKD en uit de RCE collecties – zoals referentiematerialen en databases met natuurwetenschappelijke onderzoeksresultaten – via Linked Open Data toegankelijk kunnen worden gemaakt via RKDtechnical. Getest wordt of dit een solide basis vormt voor de doorontwikkeling van een online platform waarin musea en erfgoedinstellingen in binnen- en buitenland hun data duurzaam kunnen ontsluiten en toegankelijk houden. Voor het ontwikkelen van een juiste strategie voor het duurzaam opslaan van de data werkt RKD samen met KNAW-DANS.