Project – Reference Lab De StijlTheo Van Doesburg, Kleine Pastorale, glas-in-lood, 1921-1922, voormalige Landbouwwinterschool in Drachten, foto: RCE, Fotocollectie, doc.nr. 530.308

Infraroodreflectografie, montage infrarood reflectogram, J.R.J. van Asperen de Boer, Eugène Langendijk, 1986-07-11, RKD, inv.nr. B 114; Piet Mondriaan, Compositie met geel, rood, zwart, blauw en grijs, 1920 gedateerd, collectie Stedelijk Museum Amsterdam, inv.nr. A 9864

Onderzoek normale belichting, dia, detail, Eugène Langendijk, 1985-1988, RKD, inv.nr. B 114; Piet Mondriaan, Compositie met geel, rood, zwart, blauw en grijs, 1920 gedateerd, Stedelijk Museum Amsterdam, inv.nr. A 9864

Project
Roerend Erfgoed

Reference lab De Stijl
Project RKD – Nederlands Instituut voor kunstgeschiedenis met diverse partners

RKD – Nederlands Instituut voor kunstgeschiedenis draagt bij aan de doelstellingen van E-RIHS door een platform te ontwikkelen dat meervoudige kennisbronnen en systemen met elkaar verbindt en waarbinnen instituten zonder eigen infrastructuur hun natuurwetenschappelijke onderzoekdata kunnen borgen en/of ontsluiten. Dit platform maakt het mogelijk om onderzoekdata van verschillende instellingen vanuit één locatie te doorzoeken, koppelen, presenteren en voor vervolgonderzoek beschikbaar te stellen. Het platform faciliteert geïntegreerd onderzoek, het vinden van nieuwe dwarsverbanden en het voortbouwen op onderzoeksresultaten van voorgangers. Het combineren en systematisch ontsluiten van data stimuleert de formulering van actuele onderzoeksvragen, het aantonen van verbanden en het trekken van nieuwe wetenschappelijke conclusies.

Reference Lab – De Stijl
Het pilot project Reference Lab – De Stijl richt zich op de meervoudige en verspreide kennisbronnen rondom De Stijl in de collecties van de RCE en het RKD. Beide instellingen beschikken over een grote, diverse collectie onderzoekdata op het gebied van De Stijl, met kunsthistorische informatie, onderzoeks- en adviesrapporten en technische documentatie (infrarood-opnames, röntgenfoto’s etc). Daarbij is sprake van een cross-over tussen beeldende kunstwerken – van bijvoorbeeld Mondriaan, Van Doesburg, Van der Leck – en het gebouwde erfgoed van o.a. Rietveld, Van Eesteren en wederom Van Doesburg. De pilot is in 2023 afgerond.
Het Reference lab is de testcase voor de doorontwikkeling van de publieksinterface RKDtechnical tot een online platform voor de verbinding van meervoudige en verspreide kennisbronnen en datasystemen met natuurwetenschappelijke onderzoekdata uit binnen- en buitenland via Linked Open Data (LOD).

Linked Open Data
Voor het ontwikkelen van het platform, bouwt het RKD voort op een stevige basis. De online infrastructuur biedt toegang tot de eigen collecties via RKDresearch en meer specifiek tot natuurwetenschappelijke onderzoekdata via de database RKDtechnical. De resultaten uit de pilot worden gebruikt om RKDtechnical verder te ontwikkelen tot een online platform waar musea en erfgoedinstellingen in binnen- en buitenland hun data duurzaam kunnen ontsluiten en toegankelijk kunnen maken.


EN