Fysiek onderzoek aan gebouwen; monitoring van duurzaamheid en conserveringProject
Projecten in ontwikkeling

Fysiek onderzoek aan gebouwen; monitoring van duurzaamheid en conservering

DOEL het verbinden van wetenschap met professionele organisaties voor monumentenbehoud in fysiek onderzoek aan gebouwen

Hoe duurzaam zijn bouwkundige restauraties? Wat is de levensduur van gebruikte materialen? Er is behoefte aan een monitoringsysteem op basis van gegevens uit het veld. In het verlengde hiervan ligt onderzoek naar de ontwikkeling van modellen over het ‘gedrag’ van materialen na restauratie om inzicht te krijgen in de effectiviteit van verduurzaming en conservering op de lange termijn. AI zou hier een rol in kunnen spelen. Het onderzoek brengt partijen bij elkaar, ontsluit monumenten voor onderzoekers en ondersteunt de agenderingvan vragen uit het veld bij relevante wetenschappelijke instituten.