Duurzame opslag van bouwhistorische rapportenProject
Gebouwd Erfgoed

Duurzame opslag van bouwhistorische rapporten
DANS & Bond van Nederlands Bouwhistorici (BNB)

Om de kwaliteit van de omgang met gebouwd erfgoed te verbeteren is het in Nederland sinds een aantal decennia gebruikelijk om zogenoemde waardestellingen en verkenningen op te stellen. Dit gebeurt meestal door zelfstandige bureaus. De rapporten van deze onderzoeksresultaten werden voorheen niet centraal opgeslagen, zoals bijvoorbeeld in de archeologie gebruikelijk is. De nieuwe Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek (2024) schrijven voor dat rapporten voortaan worden geüpload bij DANS (Data Archiving and Networked Services), het nationale expertisecentrum en repository voor onderzoeksdata.

In het kader van E-RIHS maken DANS en de Bond van Nederlandse Bouwhistorici (BNB) samen een begin met het opsporen en duurzaam digitaal opslaan van ‘onzichtbare’ of in vergetelheid geraakte en slecht ontsloten bouwhistorische onderzoeksrapporten en databestanden. Bouwhistorici hebben behoefte aan deze informatie. Na een inventarisatie onder de leden van de BNB en een workshop met DANS, starten in het najaar van 2023 twaalf partijen met het in kaart brengen, digitaliseren en opslaan van enkele duizenden rapporten en databestanden.


EN