vb project – Plastic Identificatie ToolVoorbeeldproject

Plastic Identificatie Tool
RCE-programma Moderne Tijd / SBMK Project Collectiekennis 2.0 / pilot Plastics

Plastics in museumcollecties hebben speciale zorg nodig. Zij vertonen tijdens opslag en tentoonstellen vaak problemen, zoals verkleuring, uitbloei, plakkerigheid en verkruimeling. Om objecten die (deels) gemaakt zijn van plastic onder de juiste condities te kunnen bewaren, is identificatie van de kunststoffen cruciaal.

In 2019 voltooiden Stichting Behoud Moderne Kunst (SBMK) en Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed een project om musea in staat te stellen zelf hun collecties kunstwerken en designobjecten waarin plastics verwerkt zijn te identificeren. Onderzoekers werkten hierin nauw samen met musea die collecties moderne en hedendaagse kunst beheren. Een van de resultaten is een online Plastic Identificatie Tool die het identificeren van plastics ondersteunt.

Identificatietool Elke plasticsoort heeft zijn specifieke eigenschappen. De Plastic Identificatie Tool (PIT) helpt collectiebeheerders en restauratoren bij het identificeren – zonder specialistische kennis of analyseapparatuur – van een groot deel van de plastics in hun collecties, het monitoren van de objecten en het treffen van de juiste conserveringsmaatregelen.

De tool is op drie verschillende manieren te gebruiken:
– Via een vragenlijst met bijhorende PIT kit (zie hieronder)
– Via beschrijvingen van de verschillende soorten plastics.
– Via tien voorbeeldwerken waarin verschillende soorten plastics zijn gebruikt.

Pit kit
Voor het beste identificatieresultaat wordt deze tool begeleid door een workshop en een set materialenkoffertjes aangeduid als PIT-kit. De PIT-kit bevat een set gereedschappen en referentiematerialen, die nodig zijn om de vragen uit de Plastic Identificatie Tool te beantwoorden. De set is onderdeel van de Plastic workshop, maar is ook los te bestellen.

Plastics workshops
Een tweedaagse in-company Plastics workshop geeft inzicht in de verschillende plastics en hun eigenschappen. Deelnemers worden getraind in het gebruik van de Plastic Identificatie Tool aan de hand van objecten uit de eigen collectie. Aanvullend op de workshop is het mogelijk om gezamenlijk grotere aantallen objecten uit de collectie te bekijken en de plastics te identificeren voor registratie, documentatie en conservering. Tijdens deze identificatiedagen kunnen ook instrumentele analyses (FTIR) worden uitgevoerd, in aanvulling op de Plastic Identificatie Tool. De workshop wordt verzorgd door Carien van Aubel en Olivia van Rooijen.

EN