vb project – Modern Paint Damage AtlasVoorbeeldproject

Schade atlas moderne verven (Modern Paint Damage Atlas)
CMOP PROJECT

Schilderijen die door 20ste-eeuwse kunstenaars zijn gemaakt vormen een dynamisch en uitdagend onderzoeksgebied voor restauratoren, conservatoren en natuurwetenschappelijk onderzoekers. Kunstenaars experimenteren sinds het midden van de vorige eeuw steeds vaker met materialen en technieken. Hoe kunnen we deze kunstwerken het beste behandelen en voor de toekomst conserveren? Kernvragen die ten grondslag liggen aan de schade-atlas zijn bijvoorbeeld: hoe beïnvloedt de materiële opbouw van het schilderij de visuele waarneming van het oppervlak? Wat zijn oorzaken van verandering in het schilderij en hoe kunnen conserveringstechnieken ongewenste verandering vertragen, voorkomen of zelfs ongedaan maken?

Identificeren van schadefenomenen
De website Modern Paint Damage Atlasis een tool die collectiebeheerders en restauratoren helpt bij het vaststellen van schade aan een schilderij en bij het beslissen over eventuele maatregelen. De website geeft een overzicht van schadefenomenen die zich kunnen voordoen, de relatie met verfsoorten en verwijzingen naar literatuur over de betreffende fenomenen. Ook is een verklarende woordenlijst opgenomen in de tool.

De tool is het resultaat van jarenlang onderzoek bij verschillende instellingen die nauw met elkaar samenwerken. In 2019 vond de publicatie van deze website plaats als onderdeel van het Europese CMOP Project – Cleaning of Modern Oil Paints (2015-2018).
Samenwerkingspartners in het project waren: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Universiteit van Amsterdam, Tate, Courtauld Institute en University of Pisa. RCE verzorgde de uiteindelijke tool.

EN