newsNEWS
Subscribe to E-RIHS.nl’s newsletter and stay up to date on the latest developments and activities.

E-RIHS newsletter
* indicates required

Academy Events
Interesting meetings and lectures are announced at the Iperion.

> website Iperion

Oproep projecten
domein Roerend Erfgoed open
De E-RIHS oproep voor projecten op het gebied van roerend erfgoed is geopend. Het gaat om kortlopende projecten (maximaal een jaar) waarbij minimaal drie partijen betrokken zijn, waaronder een museum en een kennis­instelling. De projecten moeten een bijdrage leveren aan de verbetering van de onderzoeks- en kennis­infra­structuur in Nederland op het gebied van roerend erfgoed. Deze call richt zich uitsluitend op roerend erfgoed, aanvragen op het gebied van andere erfgoed­domeinen worden niet in behandeling genomen omdat deze in eerdere rondes aan de beurt zijn geweest (archeologie en gebouwd erfgoed).
Het maximale aan te vragen bedrag is 60.000 Euro.
U kunt uw subsidieaanvraag bij de RCE indienen van 2 september 2024 tot en met 16 september 2024 via subsidies@cultureelerfgoed.nl

Voor meer informatie:
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed of
nieuwsbericht E-RIHS

De documenten met het aanvraagformulier, activiteitenplan & begrotingsmodel zijn hier te downloaden.

IPERION HS questionnaire
IPERION HS has created a dutch questionnaire to better understand the community interested in any area of cultural heritage research.
Whether or not you work in academia, private practice, or public institutions, your answers are crucial. The questionnaire does not require you to reveal any personal information, and it takes less than 10 minutes to respond.
>> to questionnaire