vb project – zonnebloemenRestaurator / conservator schilderijen bespreekt Zonnebloemen met conservators tijdens het MOLAB-bezoek aan het Van Gogh Museum in 2012.

Aanbieding van het boek over het onderzoek naar Van Gogh’s Zonnebloemen door Jan van ’t Hof aan E-RIHS coördinator Luca Pezzati tijdens de internationale E-RIHS bijeenkomst in Evora op 27 januari 2020.

Voorbeeldproject

Onderzoek Zonnebloemen van Vicent van Gogh
IPERION HS

In 2016 werd Van Gogh’s beroemde schilderij Zonnebloemen (1889) uitvoerig onderzocht in het Van Gogh Museum, als onderdeel van IPERION HS. Onder leiding van toenmalig senior restaurator Ella Hendriks van het Van Gogh Museum zette een internationaal team van specialisten van MOLAB (mobiel laboratorium voor non-evasief onderzoek) de nieuwste technieken in om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Ze keken niet alleen naar het schilderdoek, de grondering en verfbehandeling door Van Gogh, maar ook naar de restauraties die het schilderij in de loop van de tijd heeft ondergaan.

Het onderzoek laat zien welke soorten (chromaat)gele verf Van Gogh gebruikte en hun relatie met andere pigmenten in verschillende onderdelen van het schilderij. Ook is bepaald welke vernissen in het verleden zijn gebruikt en welke stappen nodig zijn om het schilderij op de juiste manier schoon te maken.

Publicatie
De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in Van Gogh’s Sunflowers illuminated: Art meets Science, onder redactie van Ella Hendriks en Marije Vellekoop.
Uitgever: Amsterdam University Press / Van Gogh Museum, 2019.)