Patricia Alkhoven
Patricia Alkhoven
Hoofd Collecties, RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis

LINKS
website RKD

Patricia Alkhoven
Patricia Alkhoven is sinds 2022 Hoofd Collecties bij de RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis. Nadat zij in 1993 promoveerde aan de Universiteit Utrecht, was zij onder meer werkzaam als plaatsvervangend Hoofd en Projectmanager Innovatieve Projecten bij de Koninklijke Bibliotheek, als Hoofd Collecties bij wat nu Het Nieuwe Instituut heet, en als projectmanager bij het KNAW Meertens Instituut (Nederlandse taal en cultuur).

In deze laatste hoedanigheid droeg zij bij aan CLARIAH, een digitale infrastructuur voor de Geesteswetenschappen in Nederland, aan het innovatienetwerk CLICKNL Cultural Heritage, een van de zes kennisnetwerken onder de Topsector Creatieve Industrie, en aan CATCH: Continuous Access to Cultural Heritage.

De afgelopen jaren heeft zij als directeur het Dudok Architectuur Centrum in Hilversum als fysiek en digitaal kenniscentrum op de kaart gezet. Sinds 2017 is zij coördinator van de erfgoed-route Levend Verleden van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA/NWO) bij het KNAW Humanities Cluster.
EN