Marlo Reeders
Marlo Reeders
Directeur, Nationale Monumentenorganisatie (NMo)

LINKS
website NMo

Marlo Reeders
Marlo Reeders is directeur van de Nationale Monumentenorganisatie, een vereniging van professionele monumenten bezittende en exploiterende organisaties die onderling samenwerken, kennis en deskundigheid omtrent monumentenzorg delen en zich inzetten voor een sterke en sterk verbonden monumentensector. Eerder was zij directeur van Stichting Nederland Monumentenland en van Stichting Grote Kerk Naarden. Zij is o.m. lid van het algemeen bestuur van Kunsten ’92, de bovensectorale belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed en maakt deel uit van de Taskforce culturele en creatieve sector.
EN